Ngành nhân sự – Triển vọng việc làm và lương bổng

Theo Cục Thống kê Lao động và Sách hướng dẫn việc làm, triển vọng việc làm cho các vị trí ngành nhân sự khác nhau thay đổi theo vị trí nhưng từ phát triển nhanh như mức trung bình của các ngành nghề khác, ngành nhân sự đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh.

Triển vọng việc làm và thu nhập của ngành nhân sự

Trợ lý Nhân sự: dự kiến ​​sẽ tăng 11% trong giai đoạn 2006-2016, nhanh như mức trung bình cho tất cả các ngành nghề.

Trung bình tiền lương trả cho nhân viên trợ lý nhân sự là 33,750 đô la vào năm 2006. Mức lương trung bình của họ từ 22,700 đô la đến hơn 48,670 đô la.

Tổng cục Quản lý Nguồn nhân sự và Đào tạo hoặc Quản lý Quan hệ Lao động cho biết, Theo Cục Thống kê Lao động trong Sách hướng dẫn việc làm, dự kiến ​​sẽ phát triển nhanh hơn mức trung bình của tất cả các ngành nghề. Công việc nói chung được dự báo sẽ tăng 17% từ năm 2006 đến năm 2016.

Các nhà quản lý thu nhập và trợ cấp kiếm được thu nhập trung bình là 74.750 đô la vào tháng 5 năm 2006 với khoảng từ 55.370 đô la đến 99.690 đô la. Có 10% số người được trả ít hơn 42,750 đô la và 10% được trả cao nhất là 132,820 đô la.

Thu nhập trung bình của các nhà quản lý đào tạo và phát triển là 80.250 đô la vào tháng 5 năm 2006. Mức lương của họ dao động từ 43.530 đô la đến 141.140 đô la.

Thu nhập bình quân hàng năm của các nhà quản lý nguồn nhân sự trong các lĩnh vực chuyên môn khác là  88,510 đô la trong tháng 5 năm 2006, con số này còn tăng lên ở mức 51,810 đô la đến 145,60 đô la. Có khoảng 50% các nhà quản lý được trả lương giữa mức 67,710 đô la và 114,860 đô la hàng năm.

Làm thế nào để nghiên cứu việc làm và tuyển dụng nhân sự

Bạn có thể nghiên cứu bất cứ chức danh nào tại Cục Thống kê Lao động trong  Sách hướng dẫn việc làm. Đây là một gợi ý để giúp bạn tiết kiệm thời gian nghiên cứu.

Trong khi phần lớn các công việc nhân sự bao gồm các nhà quản lý, tổng hợp nhân sự, các chuyên gia đào tạo và các chuyên gia về quan hệ lao động, ngành nhân sự còn có chức danh cấp cao hơn như Phó Giám đốc và Giám đốc.

Trang web cung cấp thông tin mới nhất về những khu vực nghề nghiệp này:

Tính chất công việc

Đào tạo, trình độ khác và tiến bộ

Việc làm

Triển vọng việc làm

Dữ liệu dự báo

Thu nhập

Dữ liệu về việc làm nghề nghiệp

Các nghề có liên quan

Nguồn thông tin bổ sung

Thông tin về mức lương tiềm năng và thu nhập trong ngành nhân sự

Bạn có thể lấy thêm thông tin về lương cho nghề nghiệp, mức độ, năm kinh nghiệm, khu vực, cạnh tranh thị trường, kỹ năng và giáo dục bằng cách nghiên cứu tại các hội đồng việc làm, trong phòng nhân sự của bạn từ các cuộc khảo sát lương, và tại các trang web cung cấp nghiên cứu thị trường và tiền lương máy tính.

Chi phí cho việc làm ngành nhân sự nói chung khoảng từ 30.000 đô la cho một công việc cấp bậc nhập cảnh đến hàng triệu đô la cho một giám đốc điều hành công ty với trách nhiệm lãnh đạo hàng ngàn hoặc hàng trăm ngàn nhân viên, và thường chịu trách nhiệm cho nhiều phòng ban.

 Tóm tắt cơ hội nghề nghiệp ngành nhân sự

Theo Sách Hướng dẫn việc làm, ba điểm chính cho những người muốn làm việc trong ngành nhân sự bao gồm:

  • Trình độ học vấn của những người lao động khác nhau đáng kể, phản ánh sự đa dạng của nhiệm vụ và mức độ trách nhiệm.
  • Chứng nhận và kinh nghiệm trước đây là tài sản cho hầu hết các chuyên gia và rất cần thiết cho các vị trí tiên tiến hơn, bao gồm cả các nhà quản lý, các trọng tài viên và hòa giải viên.
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học có chứng chỉ cần có cơ hội việc làm tốt nhất.

Ngành nhân sự  là một lĩnh vực có nhiều cơ hội việc làm: xem các mô tả về phạm vi công việc trong ngành nhân sự. Ngành nhân sự là cơ hội tạo ra thu nhập đáng kể và đóng góp vào văn hoá kinh doanh, chiến lược kinh doanh, hạnh phúc và động lực của nhân viên.