Tương lai của việc tuyển dụng ngành quản lý nhân sự

Với thời đại công nghệ, nhiều nhà phê bình cho rằng nguồn nhân lực sẽ trở nên lỗi thời. Người ta nhận xét nguồn nhân lực không có tương lai khả thi, và tất cả các công việc được thực hiện bởi các chuyên gia nhân sự sẽ được thay thế bằng phần mềm thông minh. Chúng ta phải thừa nhận rằng phần mềm đang thay đổi cách thức hoạt động của nguồn nhân lực, nhưng ngành công nghệ được cho là sẽ thúc đẩy việc thuê mướn và tuyển dụng vào thế kỷ 21 vì nó cung cấp cho ngành công nghiệp cơ hội tăng trưởng to lớn.

Xu hướng nhân sự hiện tại
Các công nghệ, phương tiện truyền thông xã hội đang chuyển đổi các chuyên gia nhân sự làm việc như thế nào, chúng ta hãy cùng xem xét các yếu tố:

Quản lý một “lực lượng lao động chủ chốt”
Có rất nhiều khó khăn trong quá trình chế tạo, kết hợp tối ưu của sản xuất hàng loạt và tuỳ biến, chính vì vậy các nhà tổ chức quản lý nhân viên đã có những thay đổi trong phương pháp làm việc. Các bộ phận nhân sự của các tập đoàn lớn đã bắt đầu đưa ra những giải pháp xem nhân viên như là một “lực lượng lao động chủ chốt” thay vì một thực thể đơn lẻ.

Sự gia tăng của Nhân viên Hợp đồng
Sau khi tăng và giảm gia công phần mềm, các tổ chức đang tận dụng một loại lao động mới mang tính mở rộng. Đây là lực lượng lao động của các nhà thầu độc lập và các đối tác thuê ngoài cung cấp các chức năng nhân sự dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Các phòng ban nhân sự trên toàn thế giới đang xác định lại nhiệm vụ của nhân viên hợp đồng nhằm mang lại cho họ giá trị chiến lược hơn.

Nhân sự đang điều khiển các tổ chức ngày nay
Không giống như vai trò “tư vấn” của ngành nhân sự, nhiều tổ chức đang được lãnh đạo bởi các phòng ban nhân sự. Chúng ta thường không thể dự đoán trước những ngành nghề sẽ trở nên thành công trong tương lai. Các lĩnh vực nhân sự đang ngày càng cố gắng để trở thành một phần chủ chốt trong các tổ chức doanh nghiệp.

Khai thác kỹ năng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào
Trước đó, việc thuê mướn và tuyển dụng nhân viên chỉ được giới hạn trong các cuộc gọi điện thoại, hoặc tài liệu bằng văn bản. Nhưng ngành nhân sự ngày nay đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo nguồn tài năng phù hợp, trực tuyến và ngoại tuyến. Với internet cùng những lời khuyên, ngành nhân sự giờ đây có thể tuyển dụng được nhiều nhân tài đang có nhu cầu tìm việc làm hơn với nhiều cách thức khác nhau.

Những thách thức trong tương lai đối với ngành nhân sự

Cũng như bất kỳ chức năng quản lý nào khác, ngành nhân sự việc làm cũng phải đối mặt với hàng loạt thử thách trước khi nó có thể ổn định trong tương lai:

Ngành nhân sự cần mở rộng phạm vi
Để cung cấp những trải nghiệm về công việc và giúp các nhân viên kiếm việc làm luôn có động lực, ngành nhân sự cần phát triển từ chức năng độc lập quản lý các hoạt động nhân sự truyền thống. Chức năng này phải thích ứng với các quy định và kỷ luật để cung cấp một kinh nghiệm toàn diện cho nhân viên.

Thích nghi với hồ sơ công việc luôn thay đổi
Tương lai của nhân sự không phải là trong việc thích ứng các chức năng mà ở khả năng trong thích ứng với hồ sơ công nhân mới. Toàn cảnh các nhân khẩu học trên khắp thế giới đang gây sức ép lên các cơ quan nhà nước và tư nhân để khởi xướng và thực hiện các giải pháp lâu dài để giáo dục, đào tạo, tích hợp và duy trì dân số làm việc đa dạng. Và khi nhân khẩu học thay đổi, nhu cầu và mong đợi của họ sẽ như thế nào? Trong hầu hết các trường hợp, nhân sự sẽ phải thích nghi với vai trò và trách nhiệm của công việc mới được cải tiến, đồng thời cũng tính đến những thay đổi về lợi ích và ưu đãi, cũng như các chiến lược duy trì cho những nhân viên đang tìm kiếm nhiều tiền hơn.

Định hướng rủi ro gia tăng trong một thế giới ngày càng phức tạp
Khi công nghệ tiếp tục liền mạch hội nhập thế giới bằng cách phá vỡ các rào cản thông tin truyền thống, các chức năng của ngành nhân lực cũng sẽ liên quan đến việc tạo ra các chiến lược quản lý rủi ro sẽ bảo vệ không chỉ các mối quan tâm và dữ liệu của công ty mà còn của nhân viên.

Quản lý hoạt động toàn cầu
Bất kể một doanh nghiệp nhỏ đến đâu, nó vẫn hoạt động ở mức độ toàn cầu tại một điểm nào đó, cho dù đó là các đơn đặt hàng quốc tế hay tuyển dụng xuyên biên giới. Và mặc dù có sự tồn tại nếu lực lượng lao động toàn cầu ở hầu hết các công ty, hầu hết các tổ chức chỉ mới bắt đầu hiểu được những thách thức quản lý và những hệ lụy của tình huống như vậy.

Tìm kiếm tài năng
Vấn đề di dân đa biên giới cho thấy một chiều hướng hoàn toàn mới về những vấn đề của ngành nhân sự. Ngành nhân sự ở một vị trí có thể tuyển dụng ứng viên, nhưng nó hoạt động cả hai cách và có thể dẫn đến chảy máu chất xám. Khi các tổ chức tiếp tục phát triển và các chính phủ vẫn còn băn khoăn về cách kiểm soát hiệu quả dòng chảy lao động, ngành nhân lực tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên lành nghề. Các tổ chức và chính phủ cũng sẽ phải tìm kiếm, thu thập và phân tích dữ liệu về hiện tượng di cư hiện tại và tương lai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường lao động.